Smluvní Podmínky

Poslední aktualizace: 1. července 2019

Tyto Smluvní podmínky („Smluvní Podmínky“) upravují používání Webové stránky.

Stejně tak tento dokument upravuje kroky a postupy, které se musí dodržovat při procesu transakce předávání vlastnictví mezi Kupujícím a Prodejcem.

Využíváním Služeb poskytovaných touto Webovou stránkou návštěvník zaujímá pozici „uživatele Webové stránky“ (dále jen „Uživatel“), což znamená, že v celém rozsahu souhlasí, a to bez jakýchkoli výhrad, se všemi pravidly a předpisy zahrnutými ve „Smluvních podmínkách“, které jsou publikovány společností StubHub, a to v okamžiku, kdy Uživatel vstoupí na Webovou stránku.

Používání určitých Služeb nabízených Uživatelům prostřednictvím Webové stránky podléhá určitým podmínkám (dále jen „Zvláštní podmínky“), které mohou v některých případech nahradit, doplnit a/nebo změnit tyto Smluvní podmínky.

Proto si Uživatel musí před použitím uvedených Služeb také pozorně přečíst odpovídající Zvláštní podmínky. Kromě toho se používání Webové stránky řídí všemi oznámeními, pravidly používání a pokyny, které byly poskytnuty Uživateli společností StubHub, a které mohou nahradit, doplnit, a/nebo upravit tyto Smluvní podmínky.

Společnost StubHub si vyhrazuje právo upravit ustanovení těchto Smluvních podmínek. V tomto případě společnost StubHub předem informuje registrované Uživatele o jakýchkoli změnách, ke kterým by mohlo dojít ve Smluvních podmínkách, a nahradí předchozí verzi Smluvních podmínek na Webové stránce. Následné použití jakýchkoli Služeb Uživatelem po změně Smluvních podmínek znamená úplné přijetí upravených Smluvních podmínek. V případě, že Uživatel nepřijme upravené Smluvní podmínky, může být smlouva ukončena tím, že Uživatel již nebude využívat Služeb nabízených na Webové stránce, nebo uzavřením účtu, který si Uživatel mohl založit.

Pouhý přístup na Webovou stránku a prohlížení jejího obsahu je zdarma. Využití Služeb poskytovaných společností StubHub Uživatelem je předmětem poplatků, jak je stanoveno v těchto Smluvních podmínkách.

Uživatel uznává a připouští, že informace obsažené v odkazu na podmínky poskytovaných Služeb, jakožto i obecné podmínky a ukončení smlouvy, je dostačující pro vyloučení jakékoliv chyby při vytváření souhlasu. Společnost StubHub bude nicméně Uživatele informovat o případných úpravách v technické specifikaci Služeb nebo smluvního vztahu, o které Uživatel formálně požádal.

Zvláštní podmínky výměny Vstupenek

Společnost StubHub poskytuje prostřednictvím Webové stránky zprostředkovatelskou službu svým Uživatelům pro transakce se Vstupenkami (dále jen „Služba“) a další doplňkové služby uvedené v těchto Smluvních podmínkách (dále společně „Služby“ ) mezi oprávněným držitelem jakéhokoli Vstupenky/hodnoty, umožňující přístup na událost nebo veřejnou podívanou (dále jen „Vstupenka“), který je ochoten a oprávněn je předat třetím stranám bezplatně nebo za úhradu (dále jen „Prodejci“) a zájemci o to, aby byli příjemcem nebo Kupujícím těchto Vstupenek (dále jen „Kupující“).

Společnost StubHub není legálním držitelem, vlastníkem ani majitelem Vstupenek uvedených v předchozím odstavci, ani je nepředává, nedaruje, neprodává a nekupuje, ani nepřevádí žádný majetek, a omezuje se pouze na poskytování portálu pro Uživatele, který usnadňuje a zaručuje správný vývoj a ekonomickou správu transakcí s uvedenými Vstupenkami. Společnost StubHub nesdílí právní vlastnictví Vstupenek mezi Uživateli (Prodejce a Kupující).

Společnost StubHub poskytuje v rámci své Služby pouze platformu pro usnadnění transakcí mezi Kupujícími a Prodejci, a tudíž nemůže zaručit, že bude vše provedeno účinně, takže ponechá samotné provádění transakcí na svobodné vůli Uživatelů. Přijetím současných Smluvních podmínek Uživatelé zprošťují společnost StubHub veškeré odpovědnosti, která není striktně uložená podle zákona, plynoucí z transakcí, které jsou prováděny, nebo se o ně pokouší na Webové stránce.

Společnost StubHub nekontroluje ani nezaručuje pravost nebo přesnost reklam Prodejce ani schopnost Prodejce prodávat Vstupenky. Tito Uživatelé jsou povinni poskytovat správné, úplné a přesné informace o publikovaných Vstupenkách.

Nabízená Služba je předmětem smlouvy o zprostředkování mezi Uživateli a společností StubHub, která je uzavřena po přijetí poskytnutých Smluvních podmínek. Tato smlouva o zprostředkování dvoustranně zavazuje Uživatele Služeb a společnost StubHub bez ohledu na smluvní vztah, který je uzavřen mezi Kupujícími a Prodejci.

1. Registr Uživatelů

1.1. Závazek:

Použití Webové stránky vyžaduje předchozí předplatné nebo registraci Uživatele na Webové stránce. Proces registrace zahrnuje přijetí aktuálních Smluvních podmínek Uživatelem.

1.2. Požadavky:

Registrace vyžaduje plnoletost Uživatele a jeho způsobilost k právním a behaviorálním schopnostem a také poskytnutí informací, které společnost StubHub získává v registračním formuláři. Tyto informace budou zpracovávány tak, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů a ochrany dat společnosti StubHub, které jsou k dispozici k nahlédnutí zde: Ochrana osobních údajů

1.3. Požadované údaje:

Za účelem provedení registrace musí Uživatel poskytnout společnosti StubHub své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, stejně jako číslo mobilního telefonu.

1.4.Jméno Uživatele a přístupový kód:

Jakmile Uživatel vyplní registrační formulář pro přístup ke Službě, bude mu přiřazeno Uživatelské jméno, shodné s e-mailovou adresou uvedenou v registračním formuláři a heslo pro osobní přístup, které si Uživatel může následně změnit. Odpovědnost za správu a bezpečnost Uživatelského jména a hesla spočívá na Uživateli, který přebírá zodpovědnost za všechny transakce prováděné pod zmíněným Uživatelským jménem a heslem.

1.5. Přesnost informací:

Všechny informace uvedené Uživatelem v průběhu registrace musí být autentické, přesné a úplné. Za tímto účelem zaručuje Uživatel pravost všech údajů, které sděluje při vyplňování formulářů nezbytných pro předplatné ke Službám. Uživatel je také zodpovědný za zachování všech informací poskytovaných společnosti StubHub a jejich udržování v aktuálním stavu, který v každém okamžiku odpovídá současné situaci Uživatele. Ve všech případech má Uživatel plnou zodpovědnost za nepravdivé nebo nepřesně uvedené informace a za jakoukoliv újmu jakéhokoliv druhu, kterou způsobí společnosti StubHub nebo třetím stranám v důsledku této falešné nebo nepřesné informace.

2. Zadavatel

2.1 Pokud si na našem webu koupíte nebo prodáte vstupenky na akci, která se koná:

2.1.1. ve Spojených státech, uzavíráte smlouvu se společností StubHub, Inc. (včetně přidružené společnosti Last Minute Transactions, Inc. (provozovatel last minute služeb), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.

2.1.2. v Kanadě, uzavíráte smlouvu se společností StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3. ve Velké Británii, uzavíráte smlouvu se společností StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, Londýn, Velká Británie, SE1 2AF.

2.1.4. v Mexiku, uzavíráte smlouvu se společností EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, Mexiko.

2.1.5 v Japonsku, uzavíráte smlouvu se společností Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512

2.1.6. v Jižní Koreji, uzavíráte smlouvu se společností Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. kdekoli jinde na světě, uzavíráte smlouvu se společností Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Španělsko, s DIČ ES B95630034, která je registrována v seznamu Vizcaya Mercantile Registry, svazek 5184, list 69, strana BI-5766.

2.2. Zadavatel bude dále nazýván jen „StubHub“, „my“, „nás“ nebo „naše“.

2.3. Veškeré platby na našem argentinském webu zpracovává společnost Evandti AR, S.A. Pokud si koupíte nebo prodáte vstupenky na našem argentinském webu, uzavíráte výhradně vzhledem k související platební aktivitě smlouvu se společností Evandti AR, S. A. (a také Ticketbis S. L.).

2.4. Veškeré platby na našem brazilském webu zpracovává společnost Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda.. Pokud si koupíte nebo prodáte vstupenky na našem brazilském webu, uzavíráte výhradně vzhledem k související platební aktivitě smlouvu se společností Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. (a také Ticketbis S. L.).

3. Prodej Vstupenek

3.1. Informace o Vstupence

Po registraci může Uživatel zveřejnit nabídku prodeje Vstupenky na Webové stránce. Musí tak učinit v podrobné, autentické a přesné formě a vyplnit všechna požadovaná pole. Mimo jiné Uživatel vyplní tyto informace: název události, na kterou jsou tyto Vstupenky nabízeny, datum události, typ nabízené Vstupenky, případné omezení nabízené Vstupenky a požadovanou cenu pro výměnu („Nabídka“).

Prodejce je rovněž povinen uvést číslo kreditní/debetní karty, jejíž datum vypršení platnosti musí být po až datu události, na kterou jsou tyto Vstupenky nabízeny, a požadovaný způsob platby, aby mohla společnost StubHub v případě nákupu nabízených Vstupenek uskutečnit převod částky očekávané transakce. Dostupné způsoby platby jsou uvedeny v prodejním formuláři na Webové stránce.

3.2. Zveřejnění Nabídky

Publikace provedená Uživatelem na Webové stránce dává společnosti StubHub, a v některých případech i přidruženým a/nebo zúčastněným firmám, nevýhradní právo publikovat a vystavovat zadaná data na dalších Webových stránkách patřícím držitelům. Spolu s vydáním je Uživatel povinen přijmout a dokončit transakce stanovené v rámci Smluvních podmínek společnosti StubHub

Uveřejnění Nabídky na Webové stránce také znamená formalizaci souhlasu s objednávkou a začátku Služby poskytované Prodejci společností StubHub. Po přijetí Nabídky od Kupujícího získá tato Služba poplatky a v případě nedodržení Smluvních podmínek obdrží společnost StubHub náhradu.

TTato Služba využívá provize, a je-li to nezbytné i ekonomickou penalizaci za nedodržení spolupráce ve prospěch společnosti StubHub, jakmile Kupující přijme Nabídku. Kromě toho má společnost Ticketbis v případě potřeby právo na náhradu ztráty a odškodné.

3.3. Termín platnosti a použitelnosti zveřejněných Nabídek

Z obecného hlediska bude platnost nabízených Vstupenek určena datem události, které se Vstupenky týkají. Každá Nabídka, která není předmětem systému Vstupenek „Last Minute Program“ vydaných Prodejci, může být platná až do 3 pracovních dnů před očekávaným datem události, na kterou Vstupenka nabízí přístup.

V některých případech se nicméně může doba platnosti Nabídek lišit podle určitých okolností nebo situací, které jsou mimo kontrolu společnosti StubHub. V takovém případě bude společnost StubHub informovat Uživatele o jakékoliv změně doby platnosti Nabídek, jakmile získá evidentní důkaz o těchto okolnostech.

3.4. Zveřejnění zdarma

Zveřejnění Nabídky je pro Prodejce zdarma. Procentní sazba bude účtována společností StubHub pouze v případě úspěšného převodu nabídnuté Vstupenky, s výjimkou ekonomických penalizací za nedodržování podmínek Prodejce, které jsou určeny v oddíle 3.10.

3.5. Kreditní/debetní karta

V okamžiku zveřejnění Nabídky musí Prodejce společnosti StubHub poskytnout platné číslo kreditní nebo debetní karty, jejíž platnost vyprší po datu, které následuje po události. Po poskytnutí této karty Uživatel záměrně pověřuje společnost StubHub, aby provedla poplatky nebo inkaso, které mohou vyplývat z transakcí Vstupenek a Služeb poskytovaných společností StubHub v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

3.6. Daně spojené s transakcí Vstupenek

Pokud jsou Vstupenky předmětem cla a daní, je povinností Prodejce určit jejich druh a množství tak, aby je zahrnul do konečné ceny Vstupenky. Tyto cla nebo daně jsou nezávislé od daně z přidané hodnoty (DPH), která je vybírána za Služby zprostředkování poskytované společností StubHub Uživatelům.

3.7. Stanovení ceny Nabídky ze strany Prodejce

Zveřejnění Nabídky ze strany Prodejce bude na základě těchto Smluvních podmínek obsahovat cenu, kterou Prodejce očekává, že z transakce získá. Za tímto účelem bude Prodejce zahrnovat částku požadovanou z transakce v prodejním formuláři na této Webové stránce. Stanovení ceny je výhradní odpovědností Prodejce a společnost StubHub se nebude na tomto rozhodnutí podílet, jakožto také na určování nabízených cen.

V důsledku toho bude cena na základě vlastního uvážení stanovena Prodejcem, který musí brát v úvahu ustanovení odstavce 2.6, týkající se daně spojené s transakcí, a poplatek za Služby nabízené společností StubHub v souladu s odstavcem 3.8. Prodejce může kdykoli až do přijetí Nabídky ze strany Kupujícího upravit požadovanou cenu nabízenou za transakci.

3.8. Náklady na Službu nabízení Vstupenek

PPoužitím Webové stránky Prodejcem k vytváření Nabídky narůstají náklady na Služby ve prospěch společnosti StubHub pro všechny úspěšně provedené transakce učiněné prostřednictvím Webové stránky. Tyto náklady na Služby poskytované společností StubHub budou určeny následujícím způsobem:

3.9. Spojení Prodejce s přijatou Nabídkou

Jakmile společnost StubHub odešle Prodejci první e-mail, v závislosti na konkrétním případu, o vyřizování nebo potvrzení prodeje, nemůže být Nabídka odvolána nebo upravena a Prodejce musí uchovat Vstupenky k dispozici pro Kupujícího. Po přijetí transakce Nabídky Kupujícím, odešle společnost StubHub e-mail s potvrzením prodeje a Prodejce musí provést transakci takovým způsobem, aby mohl Kupující úspěšně využit získané Vstupenky.

Všechny prodeje jsou konečné. Společnost StubHub není zodpovědná za podmínky události, případné změny v čase, plánování, sestavy, nebo jakékoli zrušení akce, ke kterému by mohlo dojít. Pokud se situace uvedené v předchozím odstavci uskuteční, bude zrušení plateb splatných od dokončení transakcí provedeno pouze na uvážení společnosti StubHub.

3.10. Nedodržení požadavků ze strany Prodejce. Penalizace:

Společnost StubHub aplikuje ekonomické penalizace formě správních poplatků Prodejci za transakce, které nejsou úspěšně dokončeny v důsledku chyby nebo nedodržení podmínek ze strany Prodejce Vstupenek. Tyto poplatky odrážejí náklady vynaložené společností StubHub na řešení žádostí, které nebyly řádně dokončeny. Společnost StubHub si také vyhrazuje právo uzavřít účet jakéhokoliv Prodejce, pokud se Prodejce opakovaně dopustí chyby nebo nedodržení podmínek. Uvedené sankce budou na Prodejce uvaleny za těchto podmínek:

Sankce uplatňované společností StubHub vůči Prodejcům budou mít vždy podobu finančních poplatků. Tyto poplatky budou uskutečněny prostřednictvím způsobů stanovených Prodejcem jako záruka prodeje nebo v celkové výši prodejů čekající platby na účet Prodejce. Nehledě na jejich podobu aplikuje společnost StubHub automaticky správní poplatky, pokud Prodejce nesplní níže uvedené podmínky: Penalizace budou účtovány se všemi platnými daněmi.

3.10.1 Penalizace za opožděného doručení Vstupenek

Prodané Vstupenky musí být odeslány do 72 hodin po datu dostupnosti, které bylo vybráno při publikování Vstupenek. V případě, že jsou Vstupenky zaslány po uplynutí této doby, Prodejce bude automaticky penalizován za každý pozdě doručený balíček. Ekonomické penalizace za zdlouhavé doručení lze konzultovat na: Sankce.

Tento poplatek odpovídá nákladům společnosti StubHub za zjišťování stavu odeslání objednávky, stejně jako za vyřizování dotazů Kupujícího. Prodejce obdrží hodnotu objednávky, mínus poplatek z prodeje a výši penalizaci za zdlouhavou dodávku, která byla uvedena dříve.

Tento penalizační poplatek nebude platit v následujících případech:

3.10.2 Penalizace za zaslání chybných Vstupenek přijatých Kupujícím

Pokud zaslané Vstupenky neodpovídají Vstupenkám popsaným v inzerátu, ale Kupující zaslané Vstupenky přijme, pak bude k objednávce připočtena ekonomická penalizace za nesprávné Vstupenky, odpovídající částce se slevou, kterou společnost StubHub uplatní Kupujícímu, aby mohl chybné Vstupenky přijmout. O této částce, kterou společnost StubHub odmítne jako odškodnění, rozhodne výhradně společnost StubHub , a částka bude přenechána přímo Kupujícímu.

Prodejce tedy obdrží hodnotu prodeje po odečtení jakéhokoliv poplatku za prodej, mínus kompenzační sleva udělená Kupujícímu (je-li to možné). V případě, že Kupující NEPŘIJME Vstupenky nabízené jako náhradu, bude objednávka považována za neúspěšnou a bude uplatňován penalizační poplatek za „neúspěšnou objednávku“ (viz bod 3.10.3 níže).

Vstupenky budou považovány za chybné v těchto případech:

Případy popsané v předchozích bodech jsou použity v souladu s divizemi a kategoriemi stanovenými na mapě na StubHub. Seznamy a Vstupenky musí tímto způsobem odrážet rozdíly a kategorie mapy události, kterou poskytl StubHub. Pokud nebyla poskytnuta žádná mapa, typy Vstupenek budou odpovídat typům, které stanovil promotér události.

3.10.3 Penalizace za neúspěšné objednávky

Společnost StubHub považuje za neúspěšnou objednávku následující:

Jestliže Prodejce neodešle Vstupenky nebo odešle chybné Vstupenky, které Kupující nepřijme, a společnost StubHub je nucena poskytnout náhradu Kupujícímu nebo změnit objednávku za jiné Vstupenky Prodejce, Prodejce neobdrží celkovou částku z prodeje a musí zaplatit společnosti StubHub ekonomická penalizace za nezdařenou objednávku.

Penalizace za nezdařenou objednávku bude výsledkem rozdílu mezi cenou, za kterou byly Vstupenky prodány a cenou náhradních Vstupenek ze stejné kategorie nebo lepší kategorie. Minimální výši penalizace za neúspěšnou objednávku naleznete na:Sankce.

Prodejce bude moci požádat společnost StubHub o navrácení Vstupenky, kterou omylem odeslal pouze v případě, že Kupující uvedenou Vstupenku nepřijme. Dlužná částka za navrácení Vstupenek Prodejci bude provedena zcela na náklady Prodejce. Mimoto, aby mohl být uplatněn nárok na náhradu, je Kupující povinen vrátit nesprávné Vstupenky na StubHub.

3.11. Doručení Vstupenek Prodejcem

Prodejce je plně zodpovědný za vyzvednutí balíčků pro odeslání Vstupenek, které nabízí. Vezmeme-li v úvahu, že procesy doručení balíčků se mohou lišit podle jednotlivých doručovacích společností, je výhradní odpovědností Prodejce:

PPokud se vyskytne problém s dodávkou a Prodejci se nepodaří získat potvrzení o doručení nebo byl přepravní štítek byla nesprávně naskenován, nebude společnost StubHub moci ověřit vyzvednutí balíčku, a proto za nezdařenou objednávku ponese odpovědnost Prodejce, na kterého budou uvaleny sankční poplatky uvedené v příslušné sekci o neúspěšných prodejích.

3.12. Elektronické Vstupenky (e-Vstupenky)

Pokud Prodejce neodešle nebo nenahraje správné Vstupenky popsané v Nabídce, společnost StubHub bude nucena přistoupit k penalizaci Prodejce v souladu s nezdařeným doručením objednávky. Pokud Prodejce nahraje nebo odešle e-mailem neplatný soubor PDF (nebo soubor jiného formátu), nebo vytvoří svůj vlastní soubor oskenováním nebo zkopírováním tištěných Vstupenek, dojde ke zrušení prodeje a Prodejci budou účtovány odpovídající správní poplatky.

3.13. Okamžité doručení Vstupenek

Pokud Prodejce v Nabídce uvede možnost „okamžité doručení“ Vstupenek, zavazuje se Prodejce k odeslání Vstupenek v průběhu 72 hodin od data prodeje. Po uplynutí těchto 72 hodin může společnost StubHub prodej zrušit bez nároku Prodejce na náhradu. Pokud není prodej zrušen, na uvážení společnosti StubHub bude Prodejce penalizován za zpožděnou dodávku Vstupenek (penalizace je popsána v bodě 3.10.1 tohoto dokumentu). Rozhodnutí o uplatnění druhu penalizace je výlučné na společnosti StubHub. Po uplynutí termínu „okamžitého doručení“ (72 hodin po prodeji) rozhodne společnost StubHub o zrušení nebo zachování prodeje, přičemž použije příslušný poplatek za pozdní doručení.

3.14. Částka, kterou obdrží Prodejce za transakci

Společnost StubHub připíše dlužnou částku z platných dokončených transakcí Prodejci způsobem zvoleným v okamžiku vytváření Nabídky. Pohyblivá částka, kterou společnost StubHub připíše Prodejci bude částka stanovená v okamžiku vytváření Nabídky v souladu s oddílem 3.7.

3.15. Smluvní podmínky platby Prodejci za transakci

Tržby za uplynulé události jsou účtovány vždy druhé a čtvrté pracovní pondělí každého měsíce. Pořadí plateb za uskutečněné prodeje bude provedeno dva pracovní dny po uvedeném pondělí. Období, které je zapotřebí k přijetí platby, závisí na zvoleném způsobu platby.

3.16. Zrušení účtu StubHub

StubHub si vyhrazuje právo přijetí a vyloučení z Webové stránky. Každý Prodejce, který nejedná v souladu s obsahem současných Smluvních podmínek může být vyloučen z Webové stránky. Prodejce je povinen splnit veškeré nevyřízené objednávky při zrušení účtu. Společnost StubHub si vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv prodej po uzavření účtu Prodejce. Po uzavření účtu vyrovná společnost StubHubvšechny platby vůči Prodejci po odečtení příslušných poplatků.

4. Nákup Vstupenky

4.1. Přijetí nabídky

Jakýkoliv Kupující, který má zájem o získání některé z nabízených Vstupenek musí výslovně přijmout všechny Smluvní podmínky. Přijetí podmínek dotyčné Nabídky znamená přijetí ceny stanovené Prodejcem (cena bude určena výhradně Prodejcem, proto může docházet k rozdílům v cenách), nákladů zprostředkovatelských Služeb poskytovaných společností StubHub, které se vypočítají v souladu s oddílem 4.3 a přepravních a dodacích poplatků.

Všechny prodeje jsou konečné. Společnost StubHub není zodpovědná za podmínky události, případné změny v čase, plánování, sestavy, nebo jakékoli zrušení akce, ke kterému by mohlo dojít. Je-li to možné, Společnost StubHub sdělí informace o uvedených změnách Kupujícím. Za žádných okolností nebudou provedené platby vráceny Kupujícímu.

Přijetí Nabídky zahájí poskytování Služeb společností StubHub Kupujícímu. Kupující prostřednictvím tohoto souhlasu opravňuje společnost StubHub k zaúčtování celkové ceny Vstupenky a případných poplatků prostřednictvím způsobu platby nabízeného k tomuto účelu v procesu nákupu, včetně daní za Služby společnosti StubHub, pokud je to možné, s platností v okamžiku přijetí Služeb poskytovaných společností StubHub.

Kupující jsou povinni provádět platby v místní měně Webové stránky, na kterou Kupující přistupuje, a to i v případě, že kupují Vstupenky na událost s místem konání v jiné zemi s odlišnou místní měnou. Každý člen skupiny společnosti StubHub proto může poskytovat služby zpracování plateb jménem kteréhokoli jiného člena skupiny.

4.2. Přidělení a potvrzení nákupu

Po uskutečnění nákupu zašle společnost StubHub v závislosti na případu e-mail se zprávou o vyřizování nebo potvrzení nákupu na adresu Kupujícího, včetně informací o dané transakci. Tento způsob komunikace poslouží jako důkaz o transakci mezi Kupujícím a Prodejcem. Pokud se Kupující nemůže události zúčastnit, může opětovně využít Službu k nabídnutí zakoupené Vstupenky.

Pokud Prodejce nedodrží Smluvní podmínky, a je-li to možné, odešle společnost StubHub Kupujícímu výhodnější Vstupenky, čímž dojde k uzavření nákupu. Není-li možné dodat výhodnější Vstupenky, společnost StubHub postoupí k vrácení odpovídající finanční částky za nákup Vstupenky, a to prostřednictvím stejného platebního procesu, který byl použit pro nákup.

4.3. Cena Vstupenek pro Kupujícího

Prodejní cena Vstupenek sestává z následujících faktorů:

Cena Nabídky stanovená prodejcem je cena, která je zveřejněna na Webové stránce v souvislosti s událostí, na kterou prodejce učinil Nabídku v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

Náklady na přepravu jsou náklady vzniklé dodáním Kupujícímu Vstupenek, které získal prostřednictvím Webové stránky využitím uvedených doručovacích Služeb.

Poplatek za Služby se skládá z poplatků účtovaných společností StubHub za účelem používání Webové stránky ze strany Kupujícího, které jsou určeny v souladu s následujícím odstavcem. Včetně případných daní, je-li to možné.

4.4. Poplatek za Služby při nákupu Vstupenek

Nákup Vstupenek představuje náklady na Služby ve prospěch společnosti StubHub za všechny úspěšně realizované transakce uskutečněné prostřednictvím Webové stránky. Tyto náklady na Služby poskytované společností StubHub budou určeny následujícím způsobem:

Způsob dodání Vstupenek je předmětem přesnosti informací uvedených Kupujícím (oddíl 1.3 těchto Smluvních podmínek) a dostupnosti Kupujícího v době přijetí balíčku. V případě jakýchkoliv výdajů ze strany společnosti StubHub při doručení třetí straně nebo nutnosti následného doručení se započtením dodatečných nákladů v důsledku neshody s výše uvedeným bodem, budou tyto dodatečné částky účtovány Kupujícímu.

4.5. Elektronické Vstupenky (e-Vstupenky)

V případě nákupu e-Vstupenky obdrží Kupující Vstupenky e-mailem.

5. Záruky nabízené společností StubHub

Obecně řečeno, společnost StubHub nabízí Uživatelům Služby záruky soukromí a bezpečnosti v rámci transakcí, diskrétnost jejich informací a šifrování těchto informací pomocí 2048bitové Secure Socket Layer (SSL). Všechny procesy platebních transakcí provedených Uživatelům budou zpracovány prostřednictvím terminálů finančních subjektů s úplnou zárukou bezpečnosti a důvěrnosti. Stejně tak budou k poskytování zmíněných Služeb použity digitální certifikační záruky poskytnuté společností VeriSign.

4.1. Záruky pro prodejce

5.2. Záruky pro Kupující

6. Propagační nabídky

Společnost StubHub může nabízet propagační akce nebo slevy v rámci poplatků za Služby, jejichž podmínky a rozsah působnosti budou řádně oznámeny na Webové stránce, a které budou regulovány za všech stanovených okolností.

7. Komunikace-oznámení

Obecně, jakožto i pro lepší a bezpečnější formu oznámení, budou všechna sdělení týkající se Služeb poskytovaných mezi společností StubHub a Uživatelem (Kupující nebo prodejce), prováděny v písemné formě a prostřednictvím e-mailu, která zároveň poslouží jako důkaz pro Uživatele Služeb a správu poskytovanou.

Avšak ve výjimečných případech a pro lepší rychlost při komunikaci nebo oznámení, která budou muset být předána, může společnost StubHub kontaktovat Uživatele předem na telefonní číslo uvedené Uživatelem v registračním formuláři pro potvrzení uvedeného sdělení nebo oznámení, které bylo adresováno v e-mailu. Zveřejňování Nabídek ze strany prodejců a příjetí Kupujícím bude v každém případě vždy potvrzeno společností StubHub prostřednictvím platné e-mailové adresy uvedené Uživatelem Služby.

Veškerá komunikace a oznámení, která Uživatelé nahlásí společnosti StubHub, budou považována za uskutečněná, a to ve všech ohledech, pokud jsou na adresu společnosti StubHub směrována prostřednictvím e-mailu na následující adresu: kontakt@stubhub.cz Veškerá oznámení učiněná společností StubHubu vůči Uživateli budou považována za účinná ve všech ohledech, jsou-li uskutečněna jedním z následujících způsobů:

8. Logistika. Doručení a příjem Vstupenek

Za účelem usnadnění transakcí, poskytne společnost StubHub v rámci svých služeb Uživatelům možnost doručení a přijetí Vstupenek. Tato služba bude zveřejněna na Webové stránce a specificky určena společností StubHub v okamžiku potvrzení transakce ze strany Uživatelů. Společnost StubHub poskytne tuto službu prostřednictvím doručovatele a přepravce třetí strany.

9. Povinnost správného použití Webové stránky a souvisejících Služeb

Uživatel se zavazuje využívat Webové stránky a nabízené Služby v souladu se zákonem, Smluvními podmínkami této Služby a dalšími oznámeními, pravidly použití a návodem, který je k dispozici, stejně jako v souladu s pravidly morálky a obecně uznávanými dobrými mravy, jakož také veřejným pořádkem.

Za tímto účelem Uživatel souhlasí, že nebude Služby používat způsobem, který je v rozporu se zákonem a zájmy třetích stran, nebo který by mohl jakkoliv poškodit, znehodnotit, přetížit nebo bránit běžnému použití Služeb, výpočetní techniky, dokumentů, souborů nebo informací uložených v jakémkoli počítačovém vybavení (hackování) společnosti StubHub, či jiného Uživatele nebo jakéhokoli Uživatele internetu třetí strany, co se týče hardwaru i softwaru.

10. Povinnost správného používání obsahu

V souladu s předchozími odstavci se Uživatel zavazuje k používání obsahu poskytnutého k dispozici pro Uživatele Webové stránky, což zahrnuje, ale neomezuje se pouze na texty, fotografie, grafiku, obrázky, ikony, technologie, software, odkazy a další audiovizuální a zvukový obsah, jakožto i jejich grafický design a zdrojový kód (dále jen „obsah“), v souladu se zákonem, se Smluvními podmínkami a dalšími oznámeními, předpisy použití a pokyny, kterých si je Uživatel vědom, stejně jako k dodržování správné morálky, obecně uznávaných dobrých zvyků a veřejného pořádku a zejména se zavazuje zdržet se:

Uživatel je povinen odstoupit od získání nebo pokusu o získání obsahu s využitím metod nebo postupů, které se liší od těch, které, podle konkrétního případu, byly dány k dispozici nebo nejsou uvedeny v tomto smyslu na Webové stránce, kde se nachází jejich obsah, nebo obecně od těch, které se běžně používají na internetu tak dlouho, dokud nebudou představovat riziko poškození nebo zapříčinění nedostupnosti Webové stránky, Služeb a/nebo obsahu.

11. Představení hypertextových odkazů umožňujících přístup k Webové stránce a příslušným Službám

Uživatelé, a obecně všechny osoby, které chtějí vytvořit hypertextové odkazy mezi svými Webovými stránkami a Webovými stránkami společnosti StubHub (dále jen „hyperlink“), musí splňovat následující podmínky:

12. Duševní nebo průmyslové vlastnictví. Bez udělení licencí

Všechny ochranné známky, obchodní jména nebo rozlišovací znaky jakéhokoliv druhu, které se objeví na Webových stránkách, jsou majetkem společnosti StubHub nebo třetích stran, takže nemůže nikdy být vykládáno, že použití nebo přístup k Webové stránce a/nebo Službám, přisuzuje Uživateli jakékoli právo na uvedené značky, obchodní názvy, a/nebo rozlišovací znaky.

Mimoto je obsah duševním vlastnictvím společnosti StubHub nebo třetích stran, které nelze považovat za příslušné k Uživateli, ani na základě toho, co je uvedeno v těchto Smluvních podmínkách, všechna práva vykořisťování, které existují nebo mohou existovat přes uvedený obsah nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro správné použití Webové stránky a Služeb.

13. Vyloučení záruk a odpovědnosti

13.1. Vyloučení záruk a odpovědnosti za fungování Webové stránky a Služeb

Dostupnost, kontinuita a omylnost.

Společnost StubHub nezaručuje dostupnost, kontinuitu ani fungování Webové stránky a jejích Služeb. Pokud to bude rozumně možné, bude společnost StubHub dopředu varovat Uživatele o každém přerušení fungování Webové stránky a jejích Služeb. Společnost StubHub nemůže garantovat neomylnost Webové stránky, a zejména, ale ne výlučně, že Uživatelé mohou efektivně využívat Webovou stránku a její Služby, získat přístup k různým stránkám, které tvoří Webové stránky, nebo těch, ze kterých jsou poskytnuté Služby.

Společnost StubHub, s každým rozšířením povoleným zákonem, vylučuje vlastní odpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou vyplynout z nedostupnosti či kontinuity fungování Webové stránky a jejích Služeb, nebo uvedení v omyl o užitečnosti, kterou Uživatelé mohou přisuzovat Webové stránce a jejím Službám, omylnost Webové stránky a jejích Služeb, a zejména, ale ne výlučně, selhání v přístupu k různých Webovým stránkám, které jsou součástí Webové stránky nebo těch, ze kterých jsou poskytovány Služby.

12.2. Vyloučení záruk a odpovědnosti za obsah

Kvalita.

Společnost StubHub nekontroluje ani nezaručuje nepřítomnost virů nebo jiných prvků v obsahu, které mohou pozměnit počítač (software a hardware), nebo v elektronických dokumentech nebo souborech uložených v systému.

Společnost StubHub vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou nastat v důsledku přítomnosti viru nebo v jiných prvků v obsahu, které mohou změnit počítačový systém, elektronické dokumenty nebo soubory Uživatele.

Pravdivost, přesnost, důkladnost a aktuálnost.

Společnost StubHub nezaručuje pravdivost, přesnost, důkladnost a aktuálnost obsahu. Společnost StubHub vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou nastat v důsledku nedostatku pravdivosti, přesnosti, vyčerpatelnosti či aktuálnosti obsahu.

13.3. Vyloučení záruk a odpovědnosti za využívání Webové stránky, jejích Služeb a obsahu Uživatelem

Společnost StubHub není povinna kontrolovat a nekontroluje využívání Webové stránky, jejích Služeb a obsahu Uživatelem. Společnost StubHub zejména nezaručuje, že Uživatelé využívají Webovou stránku, její Služby a její obsah v souladu s těmito Smluvními podmínkami a ani to, že tyto podmínky využívají pilně a obezřetně.

Společnost StubHub není povinna ověřovat a neověřuje identitu Uživatelů, ani pravdivost, přesnost, pečlivost a/nebo pravost údajů zveřejněnou Uživateli vůči ostatním Uživatelům.

Společnost StubHub vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou vyplynout z používání jejích Služeb a obsahu Uživateli, nebo mohou být důsledkem nedostatku pravdivosti, přesnosti, pečlivosti a/nebo pravosti údajů zveřejněné Uživateli vůči ostatním Uživatelům, a zejména, ale ne výlučně, za škody jakékoliv povahy, které mohou být v důsledku zosobnění třetí strany Uživatelem v jakémkoliv druhu komunikace prováděné prostřednictvím Webových stránek.

14. Ochrana osobních údajů. Použití cookies

Aby bylo možné používat některých z těchto Služeb, musí Uživatel předem poskytnout společnosti StubHub určité osobní údaje (dále jen „osobní údaje“). Společnost StubHub bude zpracovávat osobní údaje automaticky s konečnou platností a za podmínek definovaných v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na Webových stránkách.

Společnost StubHub přijala úroveň zabezpečení a ochrany informací vyžadovanou zákonem a usiluje o instalaci dalších prostředků a technických opatření pro ochranu. Uživatel si však musí být vědom toho, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou neproniknutelná.

Společnost StubHub může používat cookies Uživatele nebo cookies třetích stran, pokud Uživatel prochází jednotlivé stránky v rámci Webové stránky. Cookies, které mohou být použity na jednotlivých stránkách Webové stránky, souvisí pouze s Webovým prohlížečem konkrétního počítače (anonymní Uživatel), a proto neobsahují jméno a příjmení Uživatele. Díky cookies může společnost StubHub rozpoznat Webový prohlížeč registrovaných Uživatelů po dokončení úvodní registrace, takže není nutné se registrovat při každé návštěvě a přístup k jednotlivým Službám je k dispozici pouze na uvážení Uživatelů. Použité cookies nemohou zjišťovat informace o cookies vytvořených jinými poskytovateli. Uživatelé mohou nastavit svůj Webový prohlížeč tak, aby byli informováni o přijímání cookies a zabránili instalaci cookies na svém pevném disku. Více informací o tomto nastavení získáte v nápovědě Webového prohlížeče.

CCookies použité na jednotlivých stránkách Webové stránky mohou být doručovány společností StubHub. V takovém případě jsou doručovány ze strany různých serverů jimi řízených, nebo serverů určených třetích stran, které poskytují Služby a cookies společnosti StubHub (například cookies, které se používají za účelem propagace a zjištění obsahu a ty, které pomáhají Uživateli s představením reklamy nebo určitého obsahu, četnosti a předem stanovené formy). Pro více informací o cookies používaných společností StubHub může Uživatel nahlédnout do Soubory Cookies

15. Odstranění a pozastavení Služeb.

Společnost StubHub může kdykoliv a bez předchozího upozornění odstranit nebo pozastavit Služby, které jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami.

16. Doba trvání a ukončení

Poskytování Služeb Webové stránky, jakožto i dalších poskytovaných Služeb, má v zásadě dobu neurčitou. Společnost StubHub je však oprávněna kdykoliv vypovědět nebo pozastavit Webové Služby a/nebo jiné Služby. Pokud to bude rozumně možné, bude společnost StubHub co nejdříve dopředu varovat Uživatele o každém přerušení nebo pozastavení fungování Webové stránky a jejích Služeb.

17. Platné právní předpisy a jurisdikce

Poskytované Služby této Webové stránky a současné Smluvní podmínky jsou vždy a ve všech aspektech regulovány španělským právem a španělským obchodním právním předpisem. Pro spotřebitele platí, že se budou vztahovat také závazná ustanovení o ochraně spotřebitele podle právního řádu členského státu s místem bydliště spotřebitele. Kromě právních povinností, které budou mít za následek uplatnění jiné jurisdikce, smluvní strany, které vyjádřily rezignaci svých vlastních výsad, předloží jakýkoliv spor týkající se dodržování a interpretace současných Smluvních podmínek s jurisdikcí soudů města Bilbao, Španělsko. Smluvní strany však vyvinou přiměřené úsilí k vyřešení případných konfliktů přátelským způsobem.


1. července 2019: Aktualizovali jsme pravidla pro uživatele.

Důležité změny pravidel pro uživatele:

Zadavatel – změnili jsme sekci 2 s ohledem na to, že zadavatel se u zákazníka může měnit podle lokality akce, na kterou si zákazník kupuje (nebo prodává) vstupenky.

Používáním služby StubHub a našich ostatních služeb vyjadřujete souhlas s aktualizovanými pravidly, oznámeními a zásadami.

Doplnění pravidel pro uživatele z 1. července 2019 platí pro všechny uživatele od 1. srpna 2019.

Ke zlepšení našich webových služeb používáme soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení, bereme v úvahu, že souhlasíte s jeho použitím. Přečtěte si více o Cookie politika zde.