Ochrana osobních údajů

Ve společnosti StubHub nám záleží na ochraně vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují způsoby, jakými shromažďujeme, používáme, sdílíme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Rozsah

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky, aplikace, služby nebo nástroje StubHub (souhrnně „služby“), kde jsou zmíněny či uvedeny formou odkazu, a to bez ohledu na způsob vašeho přístupu nebo jejich používání (včetně používání na mobilních zařízeních).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na poskytování služeb StubHub prostřednictvím partnerských webových stránek, aplikací, služeb nebo nástrojů StubHub, kde jsou zmíněny či uvedeny formou odkazu a kde mohou být zveřejňovány nebo inzerovány (v souladu s podmínkami těchto zásad) vaše nabídky a jejich obsah.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli doplnit a doplněnou verzi (včetně data platnosti) zveřejnit na tomto webu. Všechny podstatné změny těchto zásad vám oznámíme prostřednictvím služeb nebo e-mailu.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat pomocí určitých informací, jako jsou jména, identifikační čísla, informace o poloze či online identifikátory, nebo pomocí faktorů spojených s fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této osoby.

Za osobní údaje nepovažujeme informace, které jsou anonymizovány nebo jsou sloučeny tak, že je již není možné použít k identifikaci konkrétní osoby (ať v kombinaci s jinými informacemi či jinak).

Osobní údaje od vás shromažďujeme, když používáte naše služby.

Osobní údaje od vás a ze zařízení, která používáte (včetně mobilních) shromažďujeme, když používáte naše služby, registrujete si účet u nás nebo u některého z našich partnerů (tam, kde poskytujeme služby spojené s prodejem vstupenek přímo nebo prostřednictvím externích zpracovatelů či poskytovatelů), zadáváte informace do našich webových formulářů nebo při propagačních akcích (včetně losování o ceny), upravujete nebo doplňujete informace ve svém účtu, účastníte se diskusí na komunitním fóru či s námi jinými způsoby komunikujete.

Některé z těchto osobních údajů (například způsoby, jak vás identifikovat, umožnit vám používat naše služby nebo zpracovávat transakce) jsou nezbytné k tomu, abyste mohli potvrdit naše pravidla pro uživatele (definovaná jako pravidla či obecné podmínky spojené se službami, které chcete používat). Poskytování jiných osobních údajů je obecně dobrovolné, ale může být předpokladem k používání našich služeb.

Osobní údaje můžeme shromažďovat také z jiných, níže popsaných zdrojů.

Osobní údaje, které nám poskytujete při používání našich služeb či registraci účtu

 • Informace umožňující identifikaci, například vaše jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, informace pro obchodníky nebo daňové identifikační číslo, když si u nás registrujete účet
 • Informace, jež nám poskytujete při vytváření profilu ve službě StubHub, mezi které může patřit profilový obrázek a přístup k vašemu fotoaparátu nebo do galerie (pokud tuto službu ve svém počítači nebo zařízení aktivujete); akce, které navštívíte nebo jste navštívili na základě vašich nákupů ve službě StubHub (dále „Moje aktivita”); vaši oblíbení umělci, vystoupení, místa konání, žánry nebo jakékoli jiné zájmy související s akcemi na základě vašich skenovaných hudebních knihoven (pokud tuto službu ve svém počítači nebo zařízení aktivujete) a cokoli, co ve službě StubHub označíte jako oblíbené (společně dále jako „oblíbené položky”); historie prohlížení akcí nebo umělců ve službě StubHub; identita a kontaktní údaje vašich přátel na základě kontaktů v adresáři vašeho telefonu (pokud tuto službu ve svém počítači nebo zařízení aktivujete) a seznam vašich přátel v propojených účtech sociálních sítí
 • Informace o nákupu či prodeji, které zadáte během transakce, nebo jiný s transakcemi spojený obsah, který vygenerujete nebo který je spojen s vaším účtem v souvislosti s některou z vašich transakcí
 • Jiný obsah, který vygenerujete nebo který je spojen s vaším účtem (například vzniklý při prohlížení vstupenek nebo placení)
 • Finanční informace, např. informace o účtu PayPal nebo bankovním účtu nebo o kreditní kartě či debetní kartě, spojené s transakcí
 • Informace o poštovném, doručování, fakturaci a podobně, které se zadávají při koupi nebo zasílání položek; pokud jsou poštovní služby poskytovány prostřednictvím našich programů, pak také informace potřebné k proclení (například daňové nebo jiné identifikační číslo) a důležité údaje o doručování (například čísla zásilek a aktuální informace o sledování)
 • V některých případech můžete při používání našich služeb zadávat informace o věku, pohlaví, zájmech a zálibách
 • Další informace nám můžete sdělovat také prostřednictvím webových formulářů, úpravou nebo doplňováním informací do účtu, účastí v diskuzích v komunitě, na chatu, při řešení sporů, v rámci doporučení a zprostředkovatelských služeb nebo při další komunikaci s námi
 • Záznamy telefonické komunikace za předpokladu, že k záznamu byl poskytnut souhlas v souladu s platnými zákony
 • Další informace, k jejichž shromažďování a zpracovávání nás opravňují platné státní právní předpisy (nebo které to od nás vyžadují) v zájmu ověření vaší identity nebo informací, které jsme získali

Osobní údaje, které od vás automaticky shromažďujeme při používání našich služeb či registraci účtu

 • Shromažďujeme informace o vašich interakcích s našimi službami, vašich preferencích týkajících se inzerce a vaší komunikaci s námi. Tyto informace získáváme ze zařízení (včetně mobilních), která používáte k přístupu k našim službám a jejich používání. K těmto informacím mohou patřit tyto údaje: ID zařízení nebo jeho jedinečný identifikátor, typ zařízení, ID pro reklamu a jedinečný token zařízení
 • Informace o poloze, včetně informací o poloze z vašeho mobilního zařízení (pamatujte, že většina mobilních zařízení umožňuje řízení nebo deaktivaci polohových služeb v nastavení vašeho zařízení)
 • Informace o počítači a připojení, například statistika o prohlížení webu, provoz na webu, doporučující odkazy, reklamní data, vaše IP adresa, historie procházení a informace webového protokolu.

Osobní údaje, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a podobných technologií

 • Pomocí souborů cookie, webových majáčků (beacon), jedinečných identifikátorů a podobných technologií shromažďujeme informace o stránkách, které si prohlížíte, odkazech, na které klikáte, a o vaší další aktivitě při používání našich služeb a také informace v rámci našeho reklamního či e-mailového obsahu
 • Další informace o našem používání těchto technologií a způsobu jejich řízení naleznete v sekci Soubory cookie, webové majáky a podobné technologie (také pod názvem Oznámení o používání souborů cookie).

Osobní údaje získané z jiných zdrojů

 • Osobní informace, které od vás shromažďujeme přímo, doplňujeme informacemi, které získáváme od třetích stran, a přidáváme je k informacím o vašem účtu. Shromažďujeme a používáme například demografické a jiné informace, které jsou v příslušné jurisdikci veřejně dostupné, další kontaktní údaje, úvěrové informace a údaje od úvěrových úřadů (v souladu s platnými právními předpisy).
 • Umožňujeme vám sdílet informace se sociálními sítěmi, vytvořit si účet pomocí těchto sociálních sítí nebo ho s nimi propojit. Tyto sociální sítě nám mohou umožnit automatický přístup k určitým osobním údajům, které o vás uchovávají (například zobrazený obsah, obsah, který se vám líbí, informace o reklamách, které se vám zobrazily nebo na které jste klikli, a podobně). Pokud nám poskytnete přístup na stránku obsahující video, souhlasíte s tím, že můžeme vaše prohlížení videa sdílet s externí sociální sítí nebo o tom od nich získat informace, a to minimálně po dobu dvou let, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas nebo se od této sociální sítě neodpojíte. Osobní údaje, ke kterým máme přístup, máte pod kontrolou prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v příslušné sociální síti a také prostřednictvím oprávnění uděleného ve chvíli, kdy nám umožňujete přístup k osobním informacím, které o vás sociální síť uchovává. Pokud se svým účtem spojíte účet řízený sociální sítí a povolíte nám k těmto informacím přístup, souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a uchovávat informace poskytované těmito sociálními sítěmi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Můžeme také používat doplňky či jiné technologie z různých sociálních sítí. Pokud kliknete na odkaz pocházející z doplňku sociální sítě, dobrovolně s touto sociální sítí navazujete spojení.
 • Pokud nám poskytujete osobní údaje o jiné osobě, musíte k tomu mít její svolení. Souhlasíte s tím, že budete tuto osobu informovat o tom, jak její osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů shromažďujeme, sdílíme a uchováváme.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme ke zdokonalování a personalizaci našich služeb, k tomu, abychom vás ohledně služeb a vašeho účtu mohli kontaktovat, k poskytování zákaznických služeb, přizpůsobování reklamy a marketingu a k odhalování, prevenci, vyšetřování a zmírňování důsledků podvodných či nezákonných činností.

Osobní údaje získané od vás používáme k různým obchodním účelům a na základě různých právních podkladů ke zpracování. Zde uvádíme, jakým způsobem a podle jakých právních podkladů používáme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom mohli plnit smluvní podmínky a poskytovat vám naše služby, vyhovět našim právním závazkům, chránit vaše důležité zájmy a jednat v zájmu společenského dobra. Možné účely použití:

 • Zpracování plateb a správa účtů, provoz, měření a zdokonalování našich služeb, zajištění jejich bezpečnosti a provozuschopnosti a personalizace obsahu webu, včetně položek a služeb, které by se vám na základě vaší aktivity mohly líbit
 • Kontakt s vámi ohledně vašeho účtu, odstraňování problémů s účtem, řešení sporů, vybírání poplatků či jiných dlužných finančních prostředků nebo v zájmu zajištění zákaznických služeb
  • Za výše uvedenými účely vás můžeme kontaktovat e-mailem, telefonicky, SMS zprávou, poštou nebo prostřednictvím mobilních push oznámení.
  • Při telefonickém kontaktu můžeme v zájmu efektivity použít automatické vytáčení nebo předem nahrané hovory a textové zprávy v souladu s pravidly pro uživatele a platnými právními předpisy. Mohou vám být účtovány poplatky za SMS a využívání dat.
 • Poskytování dalších vámi požadovaných služeb v rozsahu, v jakém jsou popsány při shromažďování informací
 • Na základě obecných informací o poloze vám poskytujeme lokalizované služby (například reklamy, výsledky vyhledávání a jiný personalizovaný obsah).
 • Prevence, odhalování, vyšetřování a zmírňování důsledků podvodů, narušení bezpečnosti nebo jiných potenciálně zakázaných nebo nezákonných činností a zajištění dodržování zákonných požadavků
 • Uplatňování našich pravidel pro uživatele, těchto zásad ochrany osobních údajů a dalších zásad

Vaše osobní údaje nám pomáhají sledovat naše oprávněné zájmy, ne však na úkor vašich práv a svobod. Zavedli jsme opatření, která vytváří rovnováhu mezi našimi zájmy a vašimi právy. Možné způsoby použití informací:

 • Personalizace, měření, zdokonalování a vývoj nových služeb
 • Personalizace, měření a zdokonalování našeho obsahu a inzerce na základě vašich reklamních preferencí
 • E-mailové nebo poštovní nabídky kuponů, slev a speciálních propagačních akcí, zjišťování vašich názorů prostřednictvím průzkumů a dotazníků a zasílání informací o našich službách (v souladu s platnými právními předpisy)
 • Komunikace ohledně veřejných záležitostí nebo jiných aktuálních událostí souvisejících s vaším používáním našich služeb (může se jednat například o pozvání k účasti na peticích, psaní dopisů, veřejných výzvách či jiných akcích spojených s veřejnou politikou)
 • Poskytování cíleného marketingu, aktualizací služeb a propagačních nabídek na základě vašich komunikačních preferencí
 • Měření výsledků našich e-mailových marketingových kampaní (například analýza míry zobrazování a prokliku)
 • Měření výsledků prodejců
 • Monitoring a zdokonalování informační bezpečnosti našeho webu a mobilních aplikací

S vaším svolením můžeme vaše osobní údaje používat takto:

 • Zasílání marketingových materiálů, oznámení nebo cenových upozornění na základě vašich preferencí, a to e-mailem, telefonicky, pomocí SMS nebo textovou formou
 • Poskytování marketingových materiálů od jiných členů skupiny společností eBay Inc.
 • Zprostředkovávání marketingu od třetích stran
 • Přizpůsobování externí inzerce, která se může zobrazovat na webových stránkách třetích stran
 • Poskytování lokalizovaných služeb na základě vaší přesné polohy
 • Použití vašich citlivých osobních údajů ke zprostředkování a usnadnění transakcí v určitých kategoriích

Svůj souhlas můžete kdykoli stáhnout.

Můžeme používat technologie považované za automatické rozhodování nebo profilování. Nebudeme činit automatická rozhodnutí, která by pro vás mohla mít významné důsledky, kromě případů, kdy je takové rozhodnutí nutné v rámci smlouvy, kterou s vámi máme, kdy máme vaše svolení nebo kdy použití takové technologie vyžaduje zákon.

Vaše možnosti spojené s tím, jak používáme vaše osobní údaje

Můžete si vybrat, jak budeme vaše osobní údaje používat ke komunikaci s vámi, zasílání marketingových informací a poskytování přizpůsobené a relevantní reklamy, a zda si přejete zůstat přihlášeni ke svému účtu.

Komunikační preference

E-mailovou komunikaci si můžete nastavit v sekci Můj účet.

Marketing

Pokud si nepřejete přijímat od nás marketingová sdělení, můžete se odhlásit pomocí odkazu v e-mailu, který jsme vám poslali, změnit předvolby upozorňování v sekci Můj účet, uvést své preference ohledně komunikace způsobem uvedeným v naší komunikaci nebo tak, že nás kontaktujete způsobem uvedeným níže v části Kontaktujte nás. Mějte na paměti, že vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdělujeme třetím osobám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu.

Reklama

Pokud se nechcete účastnit našich programů pro personalizaci reklam, můžete se odhlásit podle pokynů uvedených v příslušném reklamním sdělení nebo prostřednictvím programů popsaných v části Soubory cookie, webové majáky a podobné technologie. Odhlášení bude mít za následek zastavení personalizované reklamy, ale i přesto budeme mít možnost dále shromažďovat osobní údaje tak, jak je v těchto zásadách uvedeno. Třetím osobám neumožňujeme sledovat nebo shromažďovat vaše osobní údaje na našem webu pro jejich vlastní reklamní účely bez vašeho souhlasu.

Automatické připojení přátel

Pokud se svým účtem StubHub synchronizujete svůj profil na Facebooku nebo svůj adresář, automaticky uvidíte aktivitu svých přátel (např. pokud navštívili nebo se chystají navštívit nějakou akci) a jejich oblíbené položky v kanálu Moje aktivita a stejně tak oni uvidí vaše informace. Funkci automatického připojení přátel a preference sdílení (včetně nastavení sdílení určitých prvků v rámci kanálu Moje aktivita) můžete deaktivovat v nastavení vašeho účtu.

Trvalé přihlášení

Když se v rámci našich služeb přihlásíte ke svému účtu, máte možnost zůstat po určitou dobu přihlášeni bez odhlašování. Pokud používáte veřejný nebo sdílený počítač, doporučujeme vám odhlašovat se. Kdokoli, kdo použije počítač či prohlížeč, kde jste přihlášeni, bude moci získat přístup k většině částí vašeho účtu a provádět různé akce i bez dalšího oprávnění. K takovým akcím a činnostem mohou patří tyto:

 • Prohlížení položek
 • Odstraňování nebo přidávání položek v nákupním košíku
 • Přidávání oblíbených položek
 • Zobrazení stránky Můj účet
 • Zobrazení či úprava informací o objednávce
 • Zobrazení profilové stránky nebo informací o vašich přátelích
 • Provádění poprodejní činnosti

Pokud se pokusíte změnit své heslo, ID uživatele či jiné informace v účtu nebo se budete snažit provádět jiné činnosti než ty uvedené výše, bude možná nutné zadat heslo.

Relaci je obvykle možné ukončit tak, že se odhlásíte nebo vymažete soubory cookie. Při určitém nastavení ochrany soukromí v prohlížeči může stačit i jednoduše zavřít prohlížeč. Používáte-li veřejný nebo sdílený počítač, měli byste se v zájmu ochrany svého účtu a osobních údajů po skončení používání našich služeb odhlásit a vymazat soubory cookie.

Možnosti přístupu, kontroly a opravy osobních údajů

Respektujeme vaše právo na přístup, opravu, žádost o smazání nebo omezení používání vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Přijímáme také opatření, která mají zajistit, aby námi shromažďované osobní údaje byly přesné a aktuální.

 • Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme.
 • Na požádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžeme ji poskytnout i dalším společnostem.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci.
 • Máte právo vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Můžete nás také požádat o odstranění vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, ale toto právo je blíže určeno platnými právními předpisy a může negativně ovlivnit váš přístup k některým našim službám.

Přístup, oprava a smazání vašich osobních údajů

Většinu svých osobních údajů si můžete prohlížet, kontrolovat a měnit po přihlášení k účtu. Pokud se vaše osobní údaje změní nebo přestanou být přesné, prosíme vás o jejich neprodlenou aktualizaci. Mějte na paměti, že jakmile publikujete veřejný příspěvek, možná již nebudete mít možnost jej změnit nebo odstranit.

Budeme dodržovat všechna zákonná práva, která můžete mít v souvislosti s přístupem, úpravou nebo mazáním vašich osobních údajů. Chcete-li požádat o přístup a zjistit, zda platí nějaké poplatky (pokud to umožňují platné státní právní předpisy), kontaktujte nás podle pokynů v sekci Kontaktujte nás níže. Pokud máte zákonné právo požadovat přístup nebo si vyžádat úpravu či smazání osobních údajů, takový přístup stále můžeme v některých případech odepřít nebo zamítnout úpravu či odstranění vašich osobních údajů souladu s platnými právními předpisy.

Pokud požádáte o to, abychom přestali zpracovávat některé nebo všechny vaše osobní údaje nebo odvoláte (tam, kde je to možné) svůj souhlas s naším používáním nebo zveřejněním vašich osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebudeme vám možná moci poskytovat všechny služby a zákaznickou podporu nabízenou našim uživatelům podle oprávnění v těchto zásadách a našich pravidlech pro uživatele.

Na základě vaší žádosti uzavřeme váš účet a odstraníme vaše osobní údaje, jakmile to bude možné, a to na základě aktivity na vašem účtu a v souladu s platnými právními předpisy.

Jak můžeme vaše osobní údaje sdílet

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat dalším členům firemní skupiny eBay Inc. nebo třetím stranám. Toto sdělování informací může být nutné k tomu, abychom vám mohli umožnit přístup k našim službám, dodržovat naše právní závazky, uplatňovat naše pravidla pro uživatele v zájmu plnění našich marketingových a reklamních aktivit a odhalovat či vyšetřovat podvodnou či nezákonnou činnost související s našimi službami, bránit v ní a zmírňovat její důsledky. Množství osobních údajů, které sdílíme, se snažíme omezovat na ty, které jsou přímo důležité a nezbytné ke splnění stanoveného účelu. Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdělujeme třetím osobám pro jejich marketingové a reklamní účely bez vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit těmto stranám pro uvedené účely:

Členové firemní skupiny eBay Inc., kteří je na základě oprávněných firemních zájmů mohou použít takto:

 • Poskytování společného obsahu a služeb (například registrace, transakcí a zákaznické podpory)
 • Odhalování, vyšetřování a prevence podvodných a nezákonných činností, porušení pravidel pro uživatele a narušení bezpečnosti dat a zmírňování jejich důsledků
 • Poskytování personalizované inzerce
 • Zdokonalování produktů, webových stránek, aplikací, služeb, nástrojů a marketingové komunikace
 • Členové naší firemní skupiny eBay Inc. budou vaše osobní údaje používat k zasílání marketingových sdělení pouze tehdy, pokud jste s tím vyjádřili souhlas nebo pokud to umožňují právní předpisy.

Obchodní partneři StubHub

 • Určitá identifikační data a jiné osobní údaje o vaší transakci, jejichž součástí mohou být osobní data, můžeme sdílet s obchodními partnery, pokud je to nutné k tomu, aby vám společnost StubHub mohla nabízet své služby nebo abyste je mohli využívat. Tyto informace můžeme například sdílet s partnerskými týmy, místy konání akcí, umělci, ligami nebo jinými třetími stranami zapojenými do akcí, na které prodáváte nebo kupujete vstupenky.
 • S vaším svolením můžeme vaše osobní údaje sdílet s osobními partnery, kteří si je vyžádají, aby vám mohli zajistit lepší uživatelský dojem při používání našich nebo vlastních služeb (včetně jejich nezávislých marketingových aktivit, pro které platí jejich zásady ochrany osobních údajů).

Poskytovatelé služeb a partnerské finanční instituce:

 • Externí poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají zajišťovat naše služby a zpracovávání plateb, umožňují nám poskytovat personalizovanou inzerci, zjišťovat či vyšetřovat potenciálně nezákonnou a podvodnou činnost, porušení našich pravidel pro uživatele nebo bezpečnosti, bránit v takové činnosti a zmírňovat její důsledky, pomáhají nám s výběrem plateb, partnerskými programy a programy odměn, zajišťují kreditní karty a jiné obchodní operace
 • Externí finanční instituce, s nimiž uzavíráme partnerství kvůli nabídkám finančních produktů, společného obsahu a služeb, například registrace, transakcí a zákaznické podpory (tito externí partneři budou používat vaše osobní údaje k zasílání marketingové komunikace pouze v případě, že jste o jejich služby požádali)
 • Externí dopravci (například DHL, UPS, USPS a podobně), se kterými sdílíme dodací adresy, kontaktní údaje a informace o sledování zásilek za účelem zajištění hladkého průběhu doručování zakoupených položek a komunikace související s doručováním
 • Externí poskytovatelé webových stránek, aplikací, služeb a nástrojů, se kterými spolupracujeme, aby mohli zveřejnit nebo inzerovat vaše nabídky a jejich obsah na svých stránkách, ve svých aplikacích, službách a nástrojích. Pokud externím poskytovatelům předáme spolu s obsahem vašich nabídek osobní údaje, dojde k tomu čistě na základě dohody, která omezuje možnosti použití těchto údajů poskytovatelem pouze na zpracování nutné ke splnění smluvních podmínek; poskytovatel má v takovém případě navíc povinnost přijmout pro tyto údaje bezpečnostní opatření. Externí poskytovatelé nesmí prodávat, pronajímat nebo jinak přenášet osobní informace uvedené ve vašich nabídkách třetím stranám.

Vymáhání práva, soudní řízení a zákonem povolené případy

 • Dodržování našich zákonných povinností, uplatňování pravidel pro uživatele, reakce na tvrzení, že nabídka či jiný obsah porušují práva jiných osob, ochrana práv, majetku a bezpečnosti jednotlivců
 • Informace mohou být sdělovány donucovacím orgánům či vládním úřadům nebo autorizovaným třetím stranám v reakci na ověřenou žádost či právní proces související s vyšetřováním trestných činů či údajné protiprávní činnosti nebo jiných aktivit, u kterých nám, vám či jiným uživatelům našich služeb může hrozit vyvození právní odpovědnosti. V takových případech zveřejňujeme pouze údaje, které považujeme za důležité a nezbytné k vyšetřování, například jméno, místo bydliště, stát, PSČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu, historii uživatelského ID, IP adresu, stížnosti v případě podvodu, historii nabídek, prodeje a nákupu.
 • Úvěrové agentury nebo úřady s oprávněním na základě platných právních předpisů (jde například o informace o pozdních či zmeškaných platbách či jiných nedoplatcích na vašem účtu, které se mohou odrazit ve vašich informacích o úvěruschopnosti)
 • Třetí strany zapojené do soudního řízení, pokud od nich dostaneme předvolání, soudní příkaz nebo podobný právní podklad; také v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že zveřejnění informací je nezbytné k zabránění bezprostředně hrozící fyzické újmě, finanční ztrátě nebo k oznámení potenciálně nezákonné činnosti
 • Třetí strany, v reakci na oprávněnou a ověřenou právní stížnost

Jiní uživatelé služby StubHub na základě oprávnění plynoucího od vás nebo z vašeho používání našich služeb

 • Pokud je to nutné, prodejci mohou obdržet informace o vás, které potřebují k úspěšnému dokončení transakce, k zajištění pokladních služeb nebo vašeho přístupu na místo konání (může se jednat například o vaše jméno, e-mailovou adresu, kontaktní údaje, dodací a fakturační adresu nebo jiné informace). Kupující mohou informace o prodejci v některých případech vidět (například pokud je na zásilce vstupenek uvedena zpáteční adresa).
 • Uživatel, který přijímá vaše informace, je může použít pouze pro účely splnění transakce. Nebude vás moci kontaktovat kvůli marketingovým účelům, pokud k tomu nedáte svolení.
 • Zasílání nevyžádaných nebo výhružných zpráv uživatelům představuje porušení našich pravidel pro uživatele

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat společnosti PayPal Inc. a její firemní skupině.

 • Prevence, odhalování, vyšetřování a zmírňování důsledků podvodů, narušení bezpečnosti nebo jiných potenciálně nezákonných činností a hodnocení a řízení rizik (včetně upozorňování na podvodné aktivity ve vašem účtu StubHub nebo PayPal)
 • Poskytování služeb zákazníkům včetně úprav účtů a řešení sporů (například při fakturaci nebo transakcích)
 • Usnadnění zpracovávání platebních karet v případě, že v našich službách platíte kartou a my platbu zpracujeme pomocí služby PayPal
 • Usnadnění dopravy a souvisejících služeb týkajících se nákupů uskutečněných prostřednictvím služby PayPal

Změna vlastnictví

Pokud se sloučíme s jinou společností, můžeme s ní sdílet údaje v souladu s našimi globálními standardy ochrany osobních údajů. Pokud k takové události dojde, budeme požadovat, aby nový sloučený subjekt v souvislosti s vašimi osobními údaji dodržoval tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud budeme mít v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, které nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů popsány, obdržíte před zpracováním oznámení o tomto použití vašich osobních údajů pro nové účely.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby, nebo pro další důležité účely, jako je plnění našich právních závazků, řešení sporů a uplatňování našich zásad.

Konkrétní doba, po kterou uchováváme osobní údaje, je zdokumentována. Doba se může významně lišit v závislosti na kontextu služeb, které nabízíme, a na našich právních závazcích. Dobu uchovávání obvykle ovlivňují tyto faktory:

 • Jak dlouho osobní údaje potřebujeme k poskytování našich služeb? Tyto ohledy zahrnují například údržbu a zdokonalování našich produktů, zabezpečování našich systémů a vedení náležitých obchodních a finančních záznamů. Toto je obecné pravidlo, které ve většině případů představuje základ pro určení doby uchovávání dat.
 • Jsou dané osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodná kratší doba uchovávání.
 • Udělili jste souhlas s uchováváním po delší dobu? Pokud ano, budeme údaje uchovávat v souladu s vaším svolením.
 • Vztahuje se na nás právní, smluvní nebo jiná podobná povinnost uchovávat vaše osobní údaje? K příkladům patří předpisy pro povinné uchovávání dat v příslušné jurisdikci, státní nařízení o uchování dat pro účely vyšetřování nebo uchovávání osobních údajů pro účely soudních sporů.

Když již nebude nutné, abychom vaše osobní údaje dále uchovávali, zlikvidujeme je bezpečným způsobem podle našich zásad uchovávání a mazání dat.

Soubory cookie a podobné technologie

Když navštěvujete a používáte náš web, služby, aplikace, nástroje nebo služby zasílání zpráv, můžeme my nebo naši oprávnění poskytovatelé služeb používat soubory cookie, webové majáky a další podobné technologie, díky kterým vám můžeme poskytovat lepší, rychlejší a bezpečnější uživatelské prostředí. Můžeme je také používat k reklamním a marketingovým účelům. Další informace najdete v našich uživatelských zásadách používání souborů cookie.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje chráníme pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření určených ke snížení rizik ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění nebo změny. K těmto opatřením patří brány firewall a šifrování dat, kontrola fyzického přístupu k našim datovým centrům a kontroly oprávnění přístupu k informacím. Další informace o bezpečném nákupu a prodeji na internetu a o hlášení problémů s účtem najdete v našem centru zabezpečení.

Globální standardy ochrany osobních údajů

Pro všechny společnosti eBay Inc. jsme zřídili globální standardy ochrany osobních údajů, označované jako Závazná podniková pravidla (BCR). Jsou naším závazkem k ochraně vašich osobních údajů a dodržování našich povinností souvisejících s ochranou soukromí v naší firemní skupině eBay Inc. Další informace o našich BCR a globálních standardech pro ochranu osobních údajů najdete v centru ochrany osobních údajů eBay.

Správci dat a vedoucí pracovníci pro ochranu dat

Zjistěte, kdo je správcem vašich dat a odpovídá za shromažďování, používání, zveřejnění, uchovávání a ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi globálními standardy ochrany osobních údajů, s těmito zásadami a rovněž s platnými právními předpisy.

Správci dat a vedoucí pracovníci pro ochranu dat

Správce vašich dat v souvislosti se službami je určen takto:

 • Pokud bydlíte ve Spojených státech amerických, je správcem vašich dat společnost StubHub, Inc. (včetně její přidružené společnosti Last Minute Transactions, Inc. (provozovatel Last Minute Services)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.
 • Pokud bydlíte ve Spojeném království, je správcem vašich dat společnost StubHub (UK) Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW.
 • Pokud sídlíte v Kanadě, je vaším správcem údajů společnost StubHub Canada Ltd., 500 King Street West, Suite 200, Toronto, Ontario M5V1L9, Kanada.
 • Pokud bydlíte jinde, je správcem vašich dat společnost Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº 6, 48001 Bilbao, Vizcaya, Španělsko.

Správce dat odpovídá za shromažďování, používání, zveřejnění, uchovávání a ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi globálními standardy ochrany osobních údajů, s těmito zásadami a rovněž s platnými právními předpisy.

Správce vašich dat může převádět data jiným členům firemní skupiny eBay Inc., kteří podepsali naše BCR (tak, jak je uvedeno v těchto zásadách).

Můžeme zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje na našich serverech v USA a na jiných místech na světě, kde jsou umístěna naše datová centra. Pro uživatele sídlící v Evropské unii služba StubHub zavedla náležitá opatření, která zajišťují zpracování jejich dat v souladu s požadavky právních předpisů. O informace o těchto opatřeních můžete požádat na adresách uvedených níže v části Kontaktujte nás.

Tam, kde to od nás vyžadují právní předpisy, jsme jmenovali vedoucí pracovníky pro ochranu dat (DPO), kteří odpovídají za program ochrany soukromí u jednotlivých správců dat. DPO můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části Kontaktujte nás.

Další důležité informace o ochraně soukromí

Tato část obsahuje další důležité informace týkající se ochrany soukromí v souvislosti s používáním našich služeb.

Co se stane, když sdílíte své osobní údaje na našich webových stránkách a v našich aplikacích?

K informacím, které sdílíte ve službě StubHub, mohou mít přístup jiní uživatelé (tak, jak je uvedeno výše v části Automatické připojení přátel, nebo v zájmu úspěšného dokončení transakce podle popisu v části Jak můžeme sdílet vaše osobní údaje).

Vaše povinnosti spojené s informacemi o transakcích získanými prostřednictvím služby StubHub

U některých transakcí vám můžeme sdělit osobní údaje druhého uživatele (například jeho jméno, e-mailovou adresu, kontaktní údaje a informace o transakci), abyste mohli transakci úspěšně provést nebo si například zajistit vstup na místo konání akce. V takovém případě jste správci těchto dat nezávisle na nás a my vás prosíme o to, abyste druhou stranu informovali o tom, jak osobní údaje chráníte, a abyste respektovali její soukromí. V každém případě musíte dodržovat všechny platné předpisy týkající se ochrany soukromí a musíte druhé straně dát možnost odstranění údajů z vaší databáze a nahlédnutí do informací, které o nich máte.

Osobní údaje, ke kterým máte přístup, můžete používat pouze pro účely související s transakcemi ve službě StubHub nebo s používáním služeb nabízených prostřednictvím webu StubHub a pro účely výslovně schválené uživatelem, kterého se údaje týkají. Používání osobních údajů jiných uživatelů, ke kterým máte přístup, pro jakýkoli jiný účel je porušením našich pravidel pro uživatele.

Nevyžádané a výhružné e-maily

Zneužívání našich služeb netolerujeme. Nemáte oprávnění přidávat ostatní uživatele do vašich poštovních a e-mailových seznamů, volat jim ani jim posílat textové zprávy určené k obchodním účelům (ani v případě, že si tito uživatelé od vás něco koupili), pokud vám k tomu nedali výslovné svolení. Zasílání nevyžádaných nebo výhružných e-mailů a textových zpráv je v rozporu s našimi pravidly pro uživatele. Chcete-li nahlásit spam nebo nepravdivé a falešné e-maily týkající se služby StubHub, přepošlete je na adresu safety@stubhub.com.

Komunikační nástroje

Můžeme automaticky skenovat zprávy a kontrolovat je kvůli spamu, virům, phishingu a jiné škodlivé činnosti, nezákonnému nebo zakázanému obsahu či porušení našich pravidel pro uživatele, těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ostatních našich zásad.

Ochrana soukromí dětí

Naše weby jsou zaměřeny na obecné publikum a nejsou určeny pro děti. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od uživatelů, kteří jsou podle právních předpisů svého státu považováni za děti.

Postupy ochrany osobních údajů třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů řeší pouze naše používání a zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb. Pokud své informace sdělíte třetí straně nebo navštívíte externí web prostřednictvím odkazu v našich službách, budou pro osobní údaje, které jim sdělíte nebo které od vás získají, platit jejich postupy a zásady ochrany osobních údajů.

Nemůžeme zaručit soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů, jakmile je poskytnete třetí osobě, a vyzýváme vás, abyste si před uskutečněním transakce a sdílením svých osobních údajů pročetli zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení příslušného obchodního partnera. Toto doporučení platí i v případě, že třetí strany, kterým osobní údaje sdělíte, jsou nabízející, kupující či prodávající uživatelé na našem webu.

Kontaktujte nás

S případnými dotazy nebo stížnostmi spojenými s těmito zásadami ochrany osobních údajů, našimi globálními standardy ochrany soukromí či našimi způsoby nakládání s informacemi se můžete písemně obrátit na naši globální kancelář pro ochranu osobních údajů na této adrese: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Můžete také napsat e-mail našemu globálnímu týmu na adresu privacy.office@ebay.com.

Další informace o tom, jak kontaktovat nás a naše vedoucí pracovníky pro ochranu osobních údajů, najdete v centru ochrany osobních údajů eBay .

Vaše právo podat stížnost dozorčímu orgánu pro ochranu dat zůstává nedotčeno.

Ke zlepšení našich webových služeb používáme soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení, bereme v úvahu, že souhlasíte s jeho použitím. Přečtěte si více o Cookie politika zde.